Nettverkstreff i Trondheim

Kvinner i beredskap organiserer seg

Drøye 10 % kvinner i brann-Norge var samlet på et seminar i slutten av august i år, som ble avholdt på Hovedbrannstasjonen i Trondheim. Totalt var 23 kvinner fra heltid- og deltidsbrannvesen tilstede. Det er kvinner i beredskap selv som har tatt initiativ til seminaret og utarbeidet programmet, med Lill Marit Overvik fra TBRT i spissen.

Programmet var tett og interessant, og kunne vel så gjerne vært presentert for resten av landets beredskapspersonell. Seminaret hadde både gode faglige foredrag og sosiale innspill kombinert med fokus på ulike problemstillinger knyttet til det å være kvinne i brann- og redningstjenesten i Norge.

Hovedtemaet for seminaret var rekruttering av kvinner til brannyrket, samt diskusjoner om fysiske opptakskrav. I tillegg hadde vi foredrag om innsatsledelse, PTSD i brannvesenet, møte med rus og psykiatri på oppdrag, sikring i høyden og nye redningsseler, samt Bjørnisprosjektet.

Trygghet i det unormale

Frode Rønsberg, sykepleier og «rekrutteringsminister» i det landsomfattende prosjektet Menn i helse har mye erfaring med å være i mindretall på sin arbeidsplass. Å være en minoritet i yrket sitt kan for mange oppleves som stressende, mye må derfor gjøres for å legge til rette for at personer som har gjort et utradisjonelt yrkesvalg beholder jobben sin. Mange trenger noen andre å identifisere seg med for å kunne føle trygghet på jobben slik man føler i sin normale hverdag. Ikke nødvendigvis men ofte en av det samme kjønn. I tillegg må det gjøres mye informasjonsarbeid for å øke interessen for og rekruttere folk inn i utradisjonelle yrker. Erfaringene fra Menn i helse viser at trivselen på arbeidsplassen øker når kjønnsfordelingen blir likere.

Utarbeidelse av nye fysiske krav og spørsmål om differensiering

Det er mange som mener mye om Arbeidstilsynets veiledning «Helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykking», og flere brannvesen har utarbeidet egne opptakstester for å utfylle Arbeidstilsynets fysiske test.

Brannmester Olav Noteng er en av dem som er engasjert i temaet. Han presenterte tester fra Trøndelag Brann- og Redningstjeneste som er mer omfattende og varierte enn Arbeidstilsynets test. Testene kan tilpasses alder, vekt og kjønn med intensjon om at ingen av enkeltøvelsene skal være ekskluderende, men at testresultatet skal gi et bredere bilde av kandidatenes fysiske nivå. For eksempel kan sterkere muskelgrupper kompensere for svakere.

Fagseminaret fikk også besøk av Arnt Follvik fra DSB der deltakerne på seminaret fikk bli med i diskusjonen om differensierte krav for å bidra til økt rekrutteringen til den nye fagskolen for brann- og redningspersonell. Se eget innlegg vedrørende vårt innspill til differensierte opptakskrav i heltidsbrannvesen eller ny fagskole.

Oppsummert kan vi se på to innholdsrike dager med engasjerte foredragsholdere og spennende temaer. Målet var at deltakerne satt igjen med mye inspirasjon og gode ideer som de kunne ta med tilbake til sitt eget brannkorps. Initiativtakerne håper også at seminaret bidrar til å styrke nettverket av kvinner i beredskap i Norge.

Tusen takk til Trøndelag brann og redningstjeneste, Fagforbundet, Oslo brann – og redningsetat og bladet Brannmannen for økonomisk støtte. Trøndelag brann – og redningstjeneste og Hovedbrannstasjon har også velvillig stilt sine lokaler til disposisjon.

Utvalgt innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg