#nåralarmengår

#meetoo

Verden over har kvinner signert underskriftskampanjen #meetoo og delt sine historier om seksuelle overgrep, trakassering, maktmisbruk og ydmykelse på arbeidsplassen sin og i fritiden. I Norge har vi fått historier fra flere yrkesgrupper og målet er å synliggjøre omfanget av trakassering og overgrep. 

Nettverk for kvinner i brann og redning vet dette foregår i vår bransje også og ber derfor om at de som har opplevelser som omhandler overgrep, trakassering, ydmykelse eller maktmisbruk om å sende inn via Google Skjema under. Ingen historie er for liten og en enkeltepisode er en episode for mye. 

Vi må våge å si fra for å gjøre en endring, men har fullforståelse for at de fleste ønsker å være anonyme. Det kan gode hende at du selv tok tak og varslet om opplevelsen og det applauderer vi. Om du aldri sa noe, ikke reagerte der og da eller aldri varslet så har vi full forståelse for det også. 

La oss sammen få en omfattende stemme som krever å bli hørt! 

#nåralarmengår #metoo 

(Skjemaet fungerer best på pc eller pad)

Direktelink til innsendingsskjema finner du her

Historiene kan du lese her