Hvordan bli brannkonstabel?

Idag er det slik at en først blir ansatt i et brannvesen, så gjennomføres lovpålagt opplæring og utdanning for å være i jobb som heltids, eller deltids brannkonstabel.

Oppfordringen pr. idag er å kontakte lokalt brannvesen, samt å søke på ledige stillinger, eller sende en åpen søknad om jobb/sommerjobb.

Innen brann og redning er arbeidsoppgavene mange og varierte, som brannslokking og røykdykking. Frigjøring av omkomne eller skadde personer i trafikkulykker, og livreddende førstehjelp.

Redningsarbeid ved hjelp av tau som f.eks nedfiring og henting av skadde og omkomne personer. Sikring av skade/ulykkessted.

Brannvesenet bistår også publikum med en rekke servicefunksjoner som ved innelåsninger, flaggheising og heisstopp.

Noen er også redningsdykkere, og har dykking som en del av jobben.

 

Arbeidet som brannkonstabel stiller høye krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og utholdenhet og de aller fleste brannvesen krever at du er svømmedyktig. Du kan ikke ha klaustrofobi eller høydeskrekk.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ha god helse

 • Ha god fysisk og psykisk styrke

 • Være svømmedyktig

 • Samarbeide godt med andre

 • Ha gode holdninger

 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

 • Fullført og bestått videregående utdanning

 • Fagbrev, svennebrev eller erfaring fra et håndverksfag(tømrer, rørlegger, bilmekaniker, elektriker, helsearbeider, agronom m.v) men kompetanse innen pedagogikk, helse og psykiatri er også verdsatt. 

 • Realkompetanse kan også vurderes, da personlig egnethet vektlegges i stor grad

 • Du må ha avtjent eventuell pliktig militær førstegangstjeneste. 

 • Noen krever førerkortklasse BE og CE, men de aller fleste krever B, C og kode 160 (blålys)

 

 

 

Arbeidstilsynets røykdykkertest (testen er under revidering pr oktober 2017)

Tredemølle:

Tilsammen 8 min. med økende stigning på tredemølla i konstant hastighet 5,6 km/t, med utrykningsklær og flaskepakke på ryggen med totalvekt 23kg.

Minutt 0-1: 4 % stigning 

Minutt 1-2: 7% stigning

Minutt 2-8: 12% stigning

 

Styrke:

Samme bekledning som mølletest

Minimum 7 armhevinger

Minimum 15 dype knebøy med tåhev

Minimum 7 horisontale opptrekk med undertak (uten flaskepakke på ryggen)

 

Ellers så varierer fysiske opptakskrav på de ulike brannstasjonene, så det er greit å sjekke opp den eller de stasjonene som du ønsker å søke jobb til i forkant for å sjekke hvilke fysiske krav de stiller. Be gjerne om å få komme på besøk og prøve ut. 

NY FAGSKOLE

Heltid:

 • Planlagt oppstart 2023

 • 2 år 

 • Tjeldsund, Stavern og praksisbrannvesen 

 • Fagskole  

 • Oppdatert informasjon fra DSB finner du her

Deltid: 

Den nye utdanningen av deltidspersonell skal være fleksibel, både når det gjelder praktisk og teoretisk undervisning. Det ligger føringer til at den teoretiske opplæringa vil være nettbasert i form av bla nettkurs og videokonferanser, mens praktisk opplæring og øving vil foregå lokalt.