Ofte stilte spørsmål

Utdanning

Hvordan blir jeg brannkonstabel?


Når de forskjellige brannvesen søker etter aspiranter vil det komme frem i utlysningsteksten. Pr i dag så er det slik at du får jobb først og deretter sørger arbeidsgiver for å sende deg på lovpålagte kurs hos Norges Brannskole. Før du får jobb må du gjennom en del fysisk og psykiske tester. Dette varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver så vi råder deg til å ta kontakt med de aktuelle brannvesene og spørre hva deres krav er. Fra 2019 kommer det ny fagskole for brann og redning. Du kan lese mer om den her
Hvilken utdanning bør jeg ha?


Å jobbe som brannkonstabel har de siste årene blitt mer variert enn noensinne og det er vanskelig å peke på hvilken utdanning som er mest nyttig. Jobben går ut på å jobbe som et lag og man drar nytte av at alle har forskjellig utdanning og erfaring. Foruten bestått videregående utdanning må du også være løsningsorientert og praktisk anlagt. Ofte ses det best ved å ha erfaring eller utdanning i et håndverksyrke men kunnskap innenfor helse, psykiatri og pedagogikk er også nyttig. Igjen; spør ditt lokale brannvesen. Fra 2019 kommer det en lovpålagt utdanning innen brann og redning i Norge. Les mer om den her
Hvordan får jeg rett opplæring til jobben jeg skal gjøre?


Arbeidsgiver er pålagt å sende deg på lovbestemte kurs som tilsvarer kravene i stillingen din. Er du brannkonstabel skal du få Grunnkurs hos Norges Brannskole. Om du er i tvil om du har fått nok opplæring og kurs så anbefaler vi at du tar en prat med din overordnet eller tilitsvalgt.

Om jobben

Hvorfor er det så få kvinner i brann og redning?


Tradisjonelt sett så har søkermassen til å bli brannkonstabel stort sett bestått av menn. Brannstasjonene har vært utformet med garderobeforhold som ikke har vært tilrettelagt for flere kjønn men dette er heldigvis i endring nå. Andre årsaker kan være at kvinner ikke har blitt informert om at det er mulig å jobbe i brann og redning også for kvinner.
Er jobben fysisk krevende?


Ja! Å jobbe som brannkonstabel innebærer mye fysisk arbeid. Oppdragene kan variere i lengde men en husbrann kan strekke seg fra 1-2 timer til flere døgn. Dette skjer ikke hver dag men det er det du må være forberedt på.
Hvor mange kvinner er det i brann og redning og hvor er de?


I 2016 var det 204 kvinner ansatt i beredskap i brann og redning i Norge. De er plassert fra Kristiansand i sør til Alta i nord. På nettverkets facebookside " Kvinner i brann og redning" kan du få kontakt med mange kvinner som allerede jobber som brannkonstabel.
Hvilke oppgaver ligger i jobben?


Å jobbe som brannkonstabel er utrolig alsidig. Arbeidsoppgavene er alt fra rapportskriving til krevende redningsinnsatser i boliger, trafikkulykker eller andre ulykker. Noen brannvesen har spesialfelt som redning i høyden (tauredning), redningsdykking, brannbåt og flere andre spesialfelt. Noen dager kan man være på besøk i en barnehage og snakke om brannforebyggende arbeid og andre dager kan du være først på en trafikkulykke og må gjøre en innsats der. Kontrastene er store.

Svangerskap

Hva gjør jeg om jeg blir gravid og jobber som deltidsbrannkonstabel?

Hvor lenge kan jeg jobbe som røykdykker om jeg blir gravid?


Fra den dagen du har mistanke eller får bekreftet at du er gravid skal du taes ut av røydykkertjeneste og alle oppgaver som kan føre til at du blir eksponert for røyk eller kjemikalier. Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for andre oppgaver til deg. Fagforbundet har utarbeidet et tipshefte det kan være lurt å lese igjennom. Det finner du her under "Brosjyrer og materiell" til høyre på siden.
Må jeg sykmelde meg om jeg blir gravid?


Så fremt du kan jobbe så er det ikke anbefalt at du er sykemeldt. Det finnes andre løsninger på tilpassede arbeidsoppgaver eller arbeidstid. Ta kontakt med din personalsjef, fagforening, tilitsvalgt eller ditt lokale NAV-kontor.