Julie Smeplass Haugen

"Det som fristet med stillingen var en mer fysisk og aktiv hverdag, varierte arbeidsoppgaver og iveren etter å lære et helt nytt fag!" Møt ambulansearbeideren som ble brannkonstabel på deltid i tillegg. Navn: Julie Smeplass Haugen Alder: 23, født i 1994 Bosted (fylke): Bosatt i Grimstad, Aust-Agder Utdanning: Utdannet ambulansearbeider, og skal nå i november starte på deltidsutdanning i brannvesenet! Har i tillegg fullført førstegangstjenesten i luftforsvaret, som sanitetssoldat. Yrkestittel: Ambulansefagarbeider + Brannkonstabel deltid. Nåværende arbeidsgiver: I ambulansen: Prehospitale tjenester Sørlandet sykehus. I brannvesenet: Grimstad kommune/ Grimstad brann-og feiervesen. Hvorfor valg

May Tømmervold

Vi tok praten med Brannkonstabel May Tømmervold. Hun står frem som en fin rollemodell for yngre rekrutter til yrke. "Vær deg selv, men vær profesjonell" Navn: May Tømmervold Alder: 37 Bosted (fylke): Vestfold Utdanning: Forsvarets Befalskole Norges Idrettshøyskole Yrkestittel: Brannkonstabel Nåværende arbeidsgiver: Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Hvorfor valgte du å søke deg inn i brann og redning? Jeg søkte etter en sivil jobb som kunne gi meg mye av de samme utfordingene og spenningen i arbeidslivet som jeg hadde hatt i Forsvaret. Ingen dag eller oppdrag er like, og det stiller krav til oss om at vi hele tiden må øve på de ulike redningsoppgavene og holde vår fysiske form ved like.

Karine Einang

Vi tok oss en prat med tidligere brannsjef i Odda og Ullensvang og nå daglig leder for Einang Safety Consult Karine Einang. Hun hadde et par svært interessante innlegg om skadestedsledelse og PTSD på nettverkstreffet i Trondheim i august 2017. Navn: Karine Einang Alder: Midt i midlivskrisen (41 år) Bosted (fylke): Odda, Hordaland Utdanning: Høgskolen Stord/Haugesund: Bachelor i økonomi og ledelse Branningeniør HMS-ingeniør Beredskapsledelse (ettårsstudie) Politihøgskolen: Kriminalteknings etterforskning av brannåsted Andre kurs/sertifiseringer: Norges brannskole: Grunnkurs brannkonstabel beredskapstrinn III Skadestedsledelse kyst/strand Kystverket Aksjonsledelse National Federation of NeuroL

El- og hybridbil - Skumle saker?

El - og hybridbiler er skuddet som aldri før. Skal vi tro produsenter og forbrukerne så er de absolutt kommet for å bli og de kommer til å bli flere trafikkulykker med disse bilene involvert fremover. Tilbake til helt i starten da disse bilene kom på markedet var faresignalene store for oss som jobber i en brann og redningstjeneste. Vi ble fortalt at det var stor fare for å få støt i oss og klipping skulle gjøres med den aller største forsiktighet. Heldigvis gikk utviklingen og opplysningene i riktig retning og det viser seg at mye av bekymringen rundt støt og klipping ikke var gjeldende så lenge vi følger noen få grunnleggende instrukser. Rune Wiggo Johnsen, fra Trøndelag brann og redningst

Nettverkstreff i Trondheim

Kvinner i beredskap organiserer seg Drøye 10 % kvinner i brann-Norge var samlet på et seminar i slutten av august i år, som ble avholdt på Hovedbrannstasjonen i Trondheim. Totalt var 23 kvinner fra heltid- og deltidsbrannvesen tilstede. Det er kvinner i beredskap selv som har tatt initiativ til seminaret og utarbeidet programmet, med Lill Marit Overvik fra TBRT i spissen. Programmet var tett og interessant, og kunne vel så gjerne vært presentert for resten av landets beredskapspersonell. Seminaret hadde både gode faglige foredrag og sosiale innspill kombinert med fokus på ulike problemstillinger knyttet til det å være kvinne i brann- og redningstjenesten i Norge. Hovedtemaet for seminaret va

Søsternettverk i Sverige

Vårt søsternettverk i Sverige arrangerte et nettverkstrstreff den 03 -04.sep 2017 på utrolige flotte Gimo Herregård utenfor Uppsala. Med 80 deltagere var det duket for høy stemning og livlige diskusjoner. Uppsala brannvesen var vert for nettverket. SMO – Skydd mot olycker er Sveriges offentlige utdanning innenfor brann og redning. Det er ikke lovpålagt at ansatte i brann og redningstjenesten skal ha gått SMO-utdanning i Sverige. Utdanningen har blitt kritisert for å holde et for lavt nivå på fysiske krav og praktisk kunnskap. Dette har blitt tatt tak i og det hevdes at brann og redningstjenesten ser en bedring på dette i den senere tid. Skolen ble etablert i 2003 og i dag ligger det to SMO-s

Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon

© 2017 av Nettverk for kvinner i brann og redning

epost: kvinneribrann@gmail.com

Org.nr: 919776013