BLI MEDLEM

Ved å bli medlem av Nettverk for kvinner i brann og redning er du med og støtter nettverkets arbeid for like vilkår for kvinner og menn i brann og redning i Norge. Nettverket sitter med betydningsfull kompetanse innen en rekke temaer og er en viktig samarbeidspartner til blant annet DSB, de lokale brannvesen og enkeltpersoner. Bli medlem i dag og støtt en viktig sak du også! 

Du blir medlem ved å fylle ut og sende inn skjemaet under. Betalingslink kommer senere på epost.